Publiskā informācija SIA „Veselības centrs „Ilūkste””

Informācija par valdes locekli

Paziņojums par vadības atbildību

Valdes reglaments

Privātuma politika 

Pretkorupcijas pasākumu plāns 

Trauksmes cēlējs

 

 

Publiskojamā informācija par kapitlāsabiedrībām