Publiskā informācija SIA „Veselības centrs „Ilūkste””

Informācija par valdes locekli

Paziņojums par vadības atbildību

Valdes reglaments

Privātuma politika

Pretkorupcijas pasākumu plāns 2022-2024.gadam

Trauksmes cēlējs

 

 

Publiskojamā informācija par kapitlāsabiedrībām

 

 

 

 

 Skip to content