Noslēdzies Ilūkstes brīvdabas slidotavas projekts

 

Ir noslēdzies Ilūkstes brīvdabas slidotavas projekts Nr. LLI-228 “Family Valley” jeb “Ģimenes ieleja”, kas tika īstenots, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam ietvaros.

Projektu “Ģimenes ieleja” Ilūkstes novada pašvaldība realizēja sadarbībā ar partneri no Lietuvas – Kretingas rajona pašvaldības administrāciju.

Projekta mērķis ir mazināt sociālo plaisu starp trūcīgo kopienām un citām kopienām, tādējādi uzlabojot dzīves apstākļus attālāku reģionu kopienās.

   Ilūkstes novada pašvaldība projekta laikā:

  1. Izveidoja slidošanas laukumu Ilūkstē;
  2. Iegādājās ziemas slidošanas slidas;
  3. Organizēja pasākumu „Ziemas diena ģimenēm”;
  4. Piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos.

Projekta kopējās izmaksas projekta partnerim – Ilūkstes novada pašvaldībai sastāda 101 519,12 EUR, kur līdzfinansējumu 85% jeb 86 291,25 EUR apmērā nodrošina ERAF.

 

Vairāk informācijas par projektu “Family Valley” jeb “Ģimenes ieleja” un projekta īstenotājiem: www.ilukste.lv

 

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

 

Dace Stalidzāne,

Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā

 


Noslēdzies Ilūkstes brīvdabas slidotavas projekts

Skip to content