Ilūkstes luterāņu

ILŪKSTES

LUTERĀŅU BAZNĪCA

 

Vienības laukumā 3, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā

Dievkalpojumi Ilūkstes evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek mēneša pirmajā un ceturtajā svētdienā pulksten 14:00, mēneša otrajā un trešajā svētdienā pulksten 10:00, piektajā svētdienā, ja tāda ir – pulksten 10:00.

Draudzes priekšniece Benita Baltmane tālr. 26360628, e-pasts benita.baltmane@e-apollo.lv
Mācītājs Andis Lenšs, e-pasts andis.lenss@inbox.lv

Ilukstes_lut_baznica

          Iūkstes luterāņu baznīca vēstures līkločos cietusi vairākkārt. Dievnams uzcelts 1865. gadā, tad I pasaules kara laikā nopostīts, 1928. gadā par draudzes līdzekļiem atjaunots, bet 20. gadsimta  50. gados padomju vara dievnama ēku atsavināja un pielāgoja laicīgām lietām. Te bija gan klubs,  gan kinoteātris un visbeidzot arī rajona bērnu sporta skola. Luterāņu draudze īpašumu atguva 90. gadu sākumā, un 1993. gadā atjaunotajā baznīcā notika pirmais dievkalpojums. Draudze ieguldījusi milzīgas pūles un līdzekļus, lai dievnams atgūtu kādreizējo veidolu – no  jauna uzcelts baznīcas tornis,  ir altāris (tā izbūvi un iekšējo darbu apdari veikuši Rīgas amatniecības skolas audzēkņi), harmonijs, kancele un pārējais inventārs, bet baznīcas tornī skan Hādreslēvas luterāņu draudzes Dānijā dāvinātais zvans.Skip to content