Eglaines vecticībnieku draudze

Eglaines vecticībnieku lūgšanu nams

 (1922.g.)

Eglaines_vecticibnieku

       Eglaines vecticībnieki sākumā noturēja dievkalpojumus vietējā iedzīvotāja Kačanova privātmājā.

       Pēc Pirmā pasaules kara, atgriezušies no bēgļu gaitām Krievijā, Eglaines vecticībnieki nolēma celt baznīcu. Sāka vākt ziedojumu naudu būvniecībai. Ziedoja visa kopiena – ciema iedzīvotāji, tuvākie un attālākie vecticībnieki. Eglainē nopirka zemi baznīcas ēkai un mežu būvmateriāliem. Celtniecību uzsāka 1922. gadā. Būvdarbos piedalījās kā Eglaines amatu pratēji, tā arī apkārtējie saimnieki. No meža zāģēja un veda ar zirgiem baļķus un pajūgos piegādāja citus nepieciešamos materiālus. Baznīcas celtniecībā iesaistījās lielākā kopienas darba spējīgo cilvēku daļa. 1924. gadā baznīca jau darbojās. Ikonas un baznīcas grāmatas ziedoja draudzes locekļi vai arī tās bija pirktas par draudzes līdzekļiem.Skip to content