Noslēdzies Ilūkstes brīvdabas slidotavas projekts

Noslēdzies Ilūkstes brīvdabas slidotavas projekts

    Noslēdzies Ilūkstes brīvdabas slidotavas projekts Family Valley” jeb Ģimenes ieleja” (Nr. LLI-228), kas tika īstenots, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020. gadam „Interreg V-A”.

     Projektu „Ģimenes ieleja” Ilūkstes novada pašvaldība realizēja sadarbībā ar partneri no Lietuvas – Kretingas rajona pašvaldības administrāciju. Projekta mērķis bija mazināt sociālo plaisu starp trūcīgo kopienām un citām kopienām, tādējādi uzlabojot dzīves apstākļus attālāku reģionu kopienās.

 

 

 

Ilūkstes novada pašvaldība projekta laikā:

  • izveidoja slidošanas laukumu Ilūkstē;
  • iegādājās ziemas slidošanas slidas;
  • organizēja pasākumu „Ziemas diena ģimenēm”;
  • piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos.

     Projekta kopējās izmaksas projekta partnerim – Ilūkstes novada pašvaldībai – ir 101 519,12 EUR, līdzfinansējumu 85% jeb 86 291,25 EUR apmērā nodrošina ERAF.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā

Dace Stalidzāne

 

Saite uz Programmas mājaslapu –  www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES mājaslapu –  www.europa.eu.

 

 

Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā

Dace Stalidzāne