Publiskā informācija SIA “Ornaments”

 Valdes reglaments

Uzņēmuma valde

Īpašuma struktūra

SIA “ORNAMENTS” statūti

SIA “Ornaments” darba samaksas un socialo garantiju nolikums

SIA “Ornaments” finansējums no Valsts un pašvaldibas budžeta

Ziedojumu-dāvinājumu kārtība

Ziedojumi

Kapitalsabiedribas rādītāji 20216-2020

SIA “Ornaments” nodokļi un VSAOI 2016-2020

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2