SIA „Veselības centrs „Ilūkste””

SIA “Veselības centrs Ilūkste”

Reģistrācijas Nr.: 41503014677

Juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447, e-pasts: veseliba@ilukste.lv

 

Darba laiks:

Pirmdienās 8.00 –12.30

13.00 – 16.30

Otrdienās 8.00 –12.30

13.00 – 16.30

Trešdienās 8.00 –12.30

13.00 – 16.30

Ceturtdienās 8.00 –12.30

13.00 – 16.30

Piektdienās 8.00 –12.30

13.00 – 16.30

 

Vadība

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālrunis
Valdes locekle Zane Buceniece-Zīberga veseliba@ilukste.lv 65462455

 

Persona, pie kuras pacients var saņemt informāciju par Līguma saturu ir SIA “Veselības centrs Ilūkste” valdes locekle Zane Buceniece-Zīberga, 203.kab.

 

SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” (turpmāk – Centrs) ir Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus. Centra struktūru veido:

  • Ārstniecības iestāde ar feldšerpunktiem novada pagastu centros (Bebrenē, Dvietē un Šēderē);
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Ilūkste;
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Subate.
  • Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa „Mūsmājas „Dižkoks””.

  

*********************************************************************************************************************************************