Veselības centrs Ilūkste

SIA “Veselības centrs Ilūkste”

Reģistrācijas Nr.: 41503014677

Juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447, e-pasts: veseliba@ilukste.lv

 

Darba laiks:

Pirmdienās Otrdienās Trešdienās Ceturtdienās Piektdienās
8.00 –12.30 8.00 –12.30 8.00 –12.30 8.00 –12.30 8.00 –12.30
13.00 – 16.30 13.00 – 16.30 13.00 – 16.30 13.00 – 16.30 13.00 – 16.30

Vadība

Amats Vārds, uzvārds Pieņemšanas laiks e-pasts Tālruņi
Valdes locekle Zane Buceniece-Zīberga Pirmdienās

9.00-11.00

veseliba@ilukste.lv 65462455

Persona, pie kuras pacients var saņemt informāciju par Līguma saturu ir SIA “Veselības centrs Ilūkste” valdes locekle Zane Buceniece-Zīberga, 203.kab.

 

+ Administrācijas kontaktinformācija

 

SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” (turpmāk – Centrs) ir Augšdaugavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus.

Centra struktūru veido:

  • Ārstniecības iestāde ar feldšerpunktiem novada pagastu centros (Bebrenē, Dvietē un Šēderē);
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Ilūkste;
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Subate.
  • Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa „Mūsmājas „Dižkoks””.

  

*********************************************************************************************************************************************

Publiskā informācijaSkip to content