Pašvaldība

dome

 

Reģistrācijas Nr.: 90000078782

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr.: 65447850 (jautājumos par pakalpojumiem); 65462501 (jautājumos par administrācijas darbu)

Fakss: 65462245

e-pasts: dome@ilukste.lv

 

Darba laiks

 

Pirmdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Otrdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 17.30
Trešdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Ceturtdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Piektdienās 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks ir līdz plkst. 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

 

 

Norēķinu konti

 

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „Swedbank” HABALV22 LV53HABA0551026255702
AS „SEB banka” UNLALV2X LV05UNLA0005011130034
AS „Luminor Banka” RIKOLV2X LV68RIKO0002013187612

Veicot pārskaitījumu, lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi!

 

 

Konts ziedojumiem

 

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „SEB banka” UNLALV2X LV96UNLA0005001142731

 

Administrācija