INP_2015_07

 Iepirkumi

Nolikums   (.pdf)

 

Pielikumi (.docx)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos atklātā konkursā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma

[5.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[6.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

[7.] pielikums. Līguma projekts

          (.xls)

[8.] pielikums. Darbu apjomi

          (.pdf)

[9.] pielikums. Ģenerālplāna shēma

[10.] pielikums. Eksplikācija

 

Аtpakaļ pie saraksta

 

 2014  2013  2012 2011

 

 Skip to content