Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem un novada iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas:Skip to content