Domes sēdes

Novada domes sēdes ir atklātas, kārtējas un ārkārtas. Kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 15.30 novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē). Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks un vieta var tikt mainīta.

Domes sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, publiski izsludinot sēžu darba kārtību, norises laiku un vietu. Informācija tiek izlikta novada pašvaldības un pagastu pārvalžu telpās, kā arī ievietota pašvaldības mājaslapā 3 dienas pirms kārtējās domes sēdes un 3 stundas pirms ārkārtas domes sēdes.

 Skip to content