Sede_2018_14

2018.gada 10.decembra ārkārtas domes sēdē Nr.14

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr. p/k Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 392 Par Viktorijas Kozlovskas iecelšanu par Ilūkstes novada Kultūras  un tūrisma aģentūras direktori. Lēmums
2. 393 Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā. Lēmums
3. 394 Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu. Lēmums


Skip to content