Sede_2017_17

2017.gada 27.novembra ārkārtas sēde Nr.17

Nr.

p/k

 Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma numurs Piezīmes
1. 392 Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ierobežotas atlases projektu konkursā ar projektu “Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra “Ilūkste” jaunajā korpusā” Lēmums


Skip to content