Sede_2017_11

2017.gada 27.jūlija ārkārtas domes sēdē Nr. 11

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

 

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.             

263

 

Par pilnvarotā pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē

LēmumsSkip to content