Sede_2017_9

2017.gada 22.jūnija domes sēdē Nr. 9

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

 Lēmuma projekts

Piezīmes

1.

250

Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Lēmums

 

IMG 5781Skip to content