Sede_2017_2

2017.gada 13. februārī ārkārtas domes sēdē Nr 2

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1

46

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ES ELFLA “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam” apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātajiem sabiedriskā labuma projektiem

LēmumsSkip to content