Sede_2016_17

2016.gada 5. decembrī ārkārtas domes sēdē Nr 17

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

 Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmumam nosaukums Piezīmes

1.

448 Par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā. Lēmums

2.

449 Par budžeta projekta sagatavošanu 2017.gadam. Lēmums

3.

450

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kastaņas” Dvietes pagastā un nosaukuma “Mazkastaņas” piešķiršanu. Lēmums AA


Skip to content