Sede_2015_14

2015.gada 9. jūlija  ārkārtas domes sēdē Nr. 14

izskatītie jautājumi  un pieņemtie lēmumi 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs  Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums  
1. 286 Par Ilūkstes pilsētas stadiona, Stadiona ielā 2, Ilūkstē, nodošanu apsaimniekošanā Ilūkstes novada sporta skolai Lēmums

 Skip to content