Sede_2011_15

2011.gada 2.decembra ārkārtas domes sēdē Nr.15

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

                                   Nosaukums

 Pieņemtie lēmumi

1. 

513

SIA „Ornaments” valdes locekles atskaite par pilnvaru laikā paveikto.

Lēmums

2.

514

Par SIA „Ornaments” valdes locekles Lilijas Rēķes pilnvaru pagarināšanu.

Lēmums

3. 515

Par piedalīšanos ERAF darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ar projektu “Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija”

Lēmums

 

Atgriezties

 Skip to content