Sede_2013_14

 2013.gada 26.jūnija domes sēdē Nr.14

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

  

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

   Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums                                     

Piezīmes

1.

310

Par pastāvīgo komiteju izveidošanu un to skaitliskā sastāva noteikšanu

Lēmums

2.

311

Par pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. 

Lēmums

3.

312

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R.Šēderes pagastā.

Lēmums

4.

313

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu J.G.Eglaines pagastā

Lēmums

5.

314

Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai „Pārupes” Eglaines pagastā

Lēmums

6. 315 Par atteikumu piešķirt zemi nomā I. S-Z Eglaines pagastā Lēmums


Skip to content