Sede_2014_01

2014.gada 17.janvāra ārkārtas domes sēdē Nr.1

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

  

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

1

Par grozījumiem Ilūkstes novada domes 28.11.2013. lēmumā Nr.480 (prot.nr.22, 1&) „Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas reorganizēšanu un Bebrenes muižas vidusskolas izveidošanu”

Lēmums   

Nolikums   Skip to content