Sede_2014_13

2014.gada 30. septembrī ārkārtas domes sēdē Nr.13

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

467

Par grozījumiem 26.06.2014.lēmumā Nr.380 „Par ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstes novada sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecībai Ilūkstē”

LēmumsSkip to content