Sede_2015_03

2015.gada 12.februārī ārkārtas domes sēdē Nr.3

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu nosaukums 

Piezīmes

1.

42

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecībai 2015. gadā.

Lēmums

2.

43

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu.

Lēmums

1. pielikums

2.,3. pielikumiSkip to content