Iepirkumi_2014

Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu 

Iepirkumi 2014

 

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782

Iepirkums pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā

Paziņojuma datums Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs

Līgumcena bez PVN (Euro)

Lēmuma pieņemšanas datums:
22.12.2014 Aptauja Paskaidrojuma raksta izstrādei projektam “Publiski pieejamas lapenes un tualetes būvniecība Dvietes parkā” 23.12.2014. plkst. 13:00
22.12.2014 Aptauja Būvuzraudzības veikšana projektam “Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecība” 30.12.2014. plkst. 10:00 12.01.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

19.12.2014 INP 2014/37

Ūdenssildāmā katla Q=3.0 Mw „KVLC-3” cauruļvadu sistēmas rezerves daļu piegāde un remonts

29.12.2014. Informācija

29.12.2014. Skaidrojums Nr.1

06.01.2015. plkst.11:00
02.12.2014 Aptauja Cenu aptauja būvekspertīzes veikšanai projektam “Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecība” 05.12.2014
28.10.2014 INP 2014/36 Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 08.12.2014. plkst.11:00 Līgums 1daļa

Līgums 2daļa

09.12.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

13.11.2014 Ilūkstes PII “Zvaniņš” 2014/2 Pārtikas produktu piegāde bērnu ēdināšanai

25. 11. 2014. plkst.16:00

 03.12.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

12.11.2014 Aptauja Biroja tehnika Ilūkstes novada Sporta skolai un Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai 20.11.2014

plkst. 12:00

 20.11.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

11.11.2014 Ilūkstes PII “Zvaniņš” 2014/1 Pārtikas produktu piegāde bērnu ēdināšanai 22. 11. 2014. plkst.16:00 13.11.2014. Iepirkums pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā
31.10.2014 INP 2014/35

Ceļa Dzelzceļa stacija – Mauriņi – Valsts meži seguma atjaunošana Eglaines pagastā

11.11.2014. plkst.11:00  Līgums 14.11.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

29.10.2014 INP 2014/34 LLV Ilūkstes novada tūrisma popularizēšanai nepieciešamās mājas lapas uzlabotās versijas un virtuālās tūres izstrādes pakalpojumu iegāde projekta„Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai/E-pieejamība” ietvaros

31.10.2014 Skaidrojums Nr. 1

03.11.2014 Skaidrojums Nr. 2

10.11.2014. plkst.11:00 Līgums 1daļa

Līgums 2daļa

09.12.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

24.10.2014 Aptauja Automātiskās ugunssdrošības iekārtu ierīkošana un to apkalpe, skatuvju priekškaru apstrāde ar pretuguns aizsargvielu Ilūkstes novada kultūras centra struktūrvienībās 31.10.2014.  05.11.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

24.10.2014 INP 2014/33

Ceļa Dzelzceļa stacija – Mauriņi – Valsts meži seguma atjaunošana Eglaines pagastā

04.11.2014. plkst.11:00    31.10.2014.

iepirkums pārtraukts

23.10.2014 INP 2014/32

Ceļa posma Eglaine – Censoņi 1 seguma atjaunošana Ilūkstes novadā

03.11.2014. plkst.11:00    24.10.2014.

iepirkums pārtraukts

23.10.2014 INP 2014/31 ENPI

Papildus apjomi iepirkumam “Bebrenes muižas kompleksa dīķa tīrīšana un slūžu rekonstrukcija

Līgums 23.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

17.10.2014 INP 2014/30 Kurināmā piegāde 28.10.2014. plkst.11:00 Līgums 1daļa

Līgums 2daļa

Līgums 3daļa

04.11.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

17.10.2014 INP2014/29 KPFI Autoruzraudzības veikšana projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā  Līgums 17.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

17.10.2014 Aptauja Malkas piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures vajadzībām  27.10.2014. plkst. 12:00

16.10.2014 Aptauja Sporta inventāra piegāde Ilūkstes 1.vidusskolai 16.10.2014. plkst 16:00

15.10.2014 Aptauja Biroja tehnika Eglaines pamatskolai 20.10.2014.

plkst. 11:00

 22.10.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 14.10.2014  Aptauja Interneta ierīkošanai un WiFi nodrošinājuma pieslēgšanai projekta Nr. LLV-389 “IKT labākai pierobežas reģionu pieejamībai/E-Pieejamība” vajadzībām  20.10.2014.

(ieskaitot)

08.10.2014 INP 2014/28 Saimniecības preču piegāde Ilūkstes novada pašvaldības vajadzībām 20.10.2014. plkst.11:00

 09.10.2014.

iepirkums pārtraukts

02.10.2014 INP 2014/27 LLV Ilūkstes novada tūrisma popularizēšanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma un tā darbības nodrošinājuma, informatīvo stendu, mājas lapas uzlabotās versijas un virtuālās tūres izstrādes pakalpojumu iegāde projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai/E-pieejamība” ietvaros

09.10.2014. SKAIDROJUMS

13.10.2014. plkst.11:00 Līgums 1daļa

Līgums 2daļa

Līgums 3daļa

Līgums 4daļa

Līgums 5daļa

27.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

04.11.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

01.10.2014

IS vsk. 2014/2

Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes Sadraudzības vidusskolai 13.10.2014. plkst.13 :00
25.09.2014 INP2014/26 Ledusskapju piegāde Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilakses pasākumu veikšanai Ilūkstes novadā (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 2.punktu, jo atbilst 63.panta pirmās daļas 3.punktam)  

Līgums

25.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

19.09.2014 IS vsk.2014/1 Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes Sadraudzības vidusskolai 30.09.2014.. plkst.14:00 26.09.2014.

Iepirkums ir pārtraukts.

pamatojoties uz to, ka jāveic izmaiņas iepirkuma daļā Nr.3

18.09.2014 INP 2014/25 Degvielas piegāde Ilūkstes novada Pilskalnes, Dvietes, Šēderes un Eglaines pagastu pārvalžu vajadzībām. 29.09.2014. plkst. 11:00 1. d. Līgums

2. d. Līgums

3. d. Līgums

4. d. Līgums

 29.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

17.09.2014 Aptauja

“Būvuzraudzības veikšana projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā”

 22.09.2014. plkst .11:00
09.09.2014 INP 2014/24 Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 22.09.2014. plkst.11:00  Līgums 02.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

08.09.2014 Aptauja

Antivirusu programmu atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada skolās

12.09.2014.

plkst. 11:00

 16.09.2014.

paziņojums par pieņemto lēmumu

04.09.2014 INP 2014/23 KPFI Būvuzraudzības veikšana projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā” 15.09.2014. plkst.11:00  Līgums 13.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

03.08.2014 INP 2014/22 Sporta inventāra piegāde Ilūkstes novada izglītības iestādēm

Skaidrojums Nr. 1

15.09.2014. plkst.11:00 1. d. Līgums

2. d. Līgums

3. d. Līgums

4. d. Līgums

5. d. Līgums

25.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

16.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

28.08.2014 INP 2014/21 Degvielas piegāde Ilūkstes novada Pilskalnes, Dvietes, Šēderes un Eglaines pagastu pārvalžu vajadzībām 08.09.2014. plkst.11:00  08.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

18.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

26.08.2014 INP 2014/20 Apgaismojuma ierīkošana Ilūkstes novada Doļnajas ciemā 08.09.2014. plkst.11:00  Līgums 02.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

19.08.2014 INP 2014/19 LLV Ilūkstes novada tūrisma popularizēšanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma un tā darbības nodrošinājuma, informatīvo stendu, mājas lapas uzlabotās versijas un virtuālās tūres izstrādes pakalpojumu iegāde projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai/E-pieejamība” ietvaros

Skaidrojums Nr. 1

Skaidrojums Nr. 2

Skaidrojums Nr. 3

Skaidrojums Nr. 4

01.09.2014. plkst.11:00  

 iepirkums pārtraukts 

 26.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

19.08.2014 BVPV 2014/1 Malkas piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures vajadzībām 02.09.2014. plkst. 12:00  Līgums  02.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

13.08.2014 INP 2014/18

Sporta un atpūtas centra būvprojekta optimizācija, autoruzraudzība, peldbaseina, atpūtas centra un palīgtelpu jaunbūve

10.09.2014. plkst. 11:00  Līgums  23.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

08.08.2014 INP 2014/17 ELFLA Tautas tērpu un tautas deju apavu iegāde Ilūkstes novada skolēnu un jauniešu deju kolektīviem 19.08.2014. plkst.11:00 Līgums

Līgums

 29.08.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

08.08.2014 INP 2014/15 KPFI

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā

  Objekta apskate

Skaidrojums Nr. 1

03.09.2014. plkst. 11:00  Līgums  22.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

07.08.2014 INKC 2014/7 Audio aparatūras, gaismas aparatūras un skatuves inventāra iegāde Ilūkstes novada kultūras centram 18.08.2014. plkst. 9.55  SIA DJ PRO  3456,00  21.08.2014.
06.08.2014 INP 2014/16 Sporta inventāra piegāde Ilūkstes novada izglītības iestādēm

Skaidrojums Nr. 1

Skaidrojums Nr. 2

18.08.2014. plkst.11:00 1. d. Līgums

2. d. Līgums

3. d. Līgums

4. d. Līgums

 26.08.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

26.06.2014 INP 2014/14 Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 22.07.2014. plkst.11:00  04.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

27.06.2014 INP 2014/13 KPFI Divu jaunu rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu piegāde projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Ilūkstes novada pašvaldībai iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus” ietvaros 23.07.2014. plkst. 11:00  1. d. Līgums

2. d. Līgums

 27.08.2014.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

17.06.2014 INP 2014/12 Jumta seguma nomaiņa Ilūkstes 1.vidusskolas sākumskolai 30.06.2014. plkst.11:00  

Līgums

 27.08.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

10.06.2014 INP2014/11 KPFI Papildus apjomi iepirkumam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Subates pamatskolā”  

Līgums

10.06.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

26.05.2014 INP 2014/10 ERAF Papildus apjomi iepirkumam “Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcijas 2. kārta”  Līgums 26.05.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.05.2014 INP 2014/9 Degvielas piegāde Ilūkstes novada pašvaldības vajadzībām 05.06.2014. plkst. 11:00  1 daļa

2 daļa

3 daļa

4 daļa

5 daļa

6 daļa

 13.06.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

04.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.05.2014 Aptauja Inventāra un audio iekārtu piegāde Ilūkstes novada kultūras centram 12.05.2014. plkst.12.00  12.05.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 22.04.2014. INP 2014/8 Kurināmā piegāde  06.05.2014. plkst.11:00  

Līgums

 14.05.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 25.03.2014.  Aptauja Kaspersky Endpoint Security  for Windows un ESET NOD32 Antivirus Business Edition programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldībai  31.03.2014

plkst 11:00

SIA DPA,
Elizabetes 75, Rīga, LV1050, Latvija
 02.04.2104

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 21.03.2014. INP 2014/7 Jaunas automašīnas piegāde 01.04.2014. plkst.11:00  Līgums

Vienošanās

 04.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 20.03.2014. INP 2014/6 Degvielas piegāde Ilūkstes novada pašvaldības, Subates pilsētas un Prodes, Bebrenes, Pilskalnes, Dvietes, Šēderes un Eglaines pagastu pārvalžu vajadzībām 31.03.2014. plkst.11:00  Līgums

Līguma1daļa

Līguma2daļa

Līguma3daļa

Līguma4daļa

 22.04.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 17.02.2014. Aptauja Biroja tehnika 21.02.2014. plkst 11:00  25.02.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 14.02.2014. Aptauja Čeku printeri grāmatu saraksta izdrukāšanai no BIS ALISE 18.02.2014. plkst.11:00  20.02.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 14.02.2014. INP 2014/5 ELFLA Apskaņošanas iekārtas piegāde Ilūkstes novada brīvdabas estrādes sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai 25.02.2014. plkst.11:00  

Līgums

 12.03.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 10.02.2014. INP 2014/4 KPFI  Būvuzraudzības veikšana projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Subates pamatskolā 21.02.2014. plkst.11:00  

Līgums

Vienošanās

 10.03.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 03.02.2014. INP 2014/3

 Psihologa pakalpojumi

līdz 06.02.2014. plkst. 11:00  

Līgums

 07.02.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 27.01.2014. INP 2014/2

 Autogreidera „Aveling barford ASG 13”dzinēja „Perkins” XCA 6330 U 539503 M rezerves daļu piegāde un tā remonts

07.02.2014. plkst.11:00  

Līgums 

 14.02.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 13.01.2014. INP 2014/1 KPFI

 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā

“Precizējums nolikuma 2.1.2 punktā “Paredzamā līgumcena – līdz EUR 169 099,99”

Objekta apskate 21.01.2014. plkst 11:00, pieteikšanās obligāta.
Kontaktpersona Reinis Līcis, e-pasts: reinis.licis@ilukste.lv, mob.29349049

20.01.2014. skaidrojums Nr.1  

23.01.2014. skaidrojums Nr. 2

 24.01.2014. plkst. 15:00  

Līgums

Vienošanās

 20.03.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 09.01.2014.  EGL 2014/1

 Kurināmā (malkas un akmeņogļu) piegāde Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas apkures vajadzībām

 20.01.2014. plkst. 12:00 Līgums  30.01.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

       

 Skip to content