Iedzīvotāju ievērībai!

Iedzīvotāju ievērībai!

     Sakarā ar autoceļa posma „Ilūkste–Dvietes pagrieziens” remontu uz Pilskalnes pagasta autoceļiem ir uzstādītas transportlīdzekļu masu, ātrumu ierobežojošās zīmes.

 

Autoceļa nosaukums

 

Masas

ierobežojums

Ātruma

ierobežojums

„Skaidrītes–Doļnaja” 7 t
„Skudrīši–Zemenes’’ 7 t
c. Doļnaja Centrālā iela 7 t
c. Doļnaja Centrālā iela 30 km/h