Koku nozāģēšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

    Pakalpojuma nosaukums

 

    Atļauja koku nozāģēšanai

   Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada pašvaldība

 

   Pakalpojuma funkcija

    Izsniegt atļauju koku nozāģēšanai, izvērtējot situāciju dabā.

 

   Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Gadījumos, kad nepieciešams nozāģēt ārpus meža esošus kokus, kas ir nokaltuši, bīstami vai atrodas būvniecībai paredzētā teritorijā, ir jāsaņem atļauja koku nozāģēšanai.

    Pakalpojuma rezultāts ir atļauja koku nozāģēšanai

 

    Pakalpojuma saņēmēji

    Fiziska persona

    Juridiska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts

   Zemes īpašnieks vai tā pilnvarota persona

 

    Pakalpojuma normatīvie akti

    – Likums Par pašvaldībām

    – Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.717 ”Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”

    – Saistošie noteikumi “Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā”

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

   Iesniegums par atļauju koku nozāģēšanai

    Iesniegumam pievieno:

 • Zemes gabala (uz kura atrodas koks) robežu plāns
 • Skice, kurā attēlota koka atrašanās vieta

 

    Veidlapas

    Standarta iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai       Aizpildīšanai   

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

    22

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Bezmaksas

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

    Latviešu

 

    Administratīvais process

    Administratīvais akts ir atļauja koku nozāģēšanai vai tās atteikums

 

    Pārsūdzības iespējas

    Administratīvo aktu var pārsūdzēt mēneša laikā Ilūkstes novada domē Brīvības ielā, 7, Ilūkstē.

 

    Atgādinājums

    Ir

 

    Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

 

    Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

    Pakalpojuma dzīves situācija

    Koku nozāģēšana

 

    Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

    Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

    Subates un Prodes pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās: 8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65462275

    Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65437343

   Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • pietdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65475703

    Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65475434

    Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās,trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30-16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65407909

    Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās,trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30-16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65462296

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

    Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

    dome@ilukste.lv

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

    Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

    Subates un Prodes pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās: 8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65462275

    Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās,trešdienās,ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30,65437343

    Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās,ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65475703

    Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās,trešdienās,ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30,65475434

    Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās,trešdienās,ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30-16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65407909

Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās,trešdienās,ceturtdienās:8.00 – 12.00 un 12.30-16.30,
 • otrdienās:8.00-12.00 un 12.30-17.30,
 • piektdienās:8.00-12.00 un 12.30-15.30, 65462296

 

    Pakalpojuma saņemšana pa pastu

    Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

    Uz sākumu