Pakalpojumi

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Kontakttālruņi: 65447850, 29151600 (pašvaldība), 66954819 (VPVKAC tīkls)

E-pasts: administracija@ilukste.lv (pašvaldība), ilukste@pakalpojumucentri.lv (VPVKAC tīkls)

 

Darba laiks

Pirmdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Otrdienās: 8.00–12.00  12.30–17.30
Trešdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Ceturtdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Piektdienās: 8.00–12.00  12.30–15.30

 

***Ilūkstes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) izveidots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 2015. gada 1. septembrī, paplašinot 2010. gadā izveidotā Pašvaldības pakalpojumu centra darbību.

***VPVKAC ir pieejami gan līdzšinējie pašvaldības pakalpojumi, gan noteikti 12 valsts iestāžu: Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB), Lauku atbalsta dienesta (LAD), Lauksaimniecības datu centra (LDC), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts zemes dienesta (VZD), Valsts darba inspekcijas (VDI), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumi (klātienes pakalpojumi un/vai konsultācijas par e-pakalpojumu lietošanu – atkarībā no pašvaldības un attiecīgās iestādes noslēgtā sadarbības līguma).

***Šeit var saņemt arī informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību, kā arī praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.

***Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri pašlaik ir pieejami 90 pašvaldībās, to darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

***Kas vajadzīgs, dodoties uz VPVKAC?

  • Ierodoties VPVKAC, jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
  • Ja plāno izmantot e-pakalpojumus, identitātes apliecināšanai nepieciešami vai nu internetbankas piekļuves rīki (lietotāja numurs, kodu kalkulators vai viedttālrunis ar aktivizētu SmartID lietotni – lielākajai daļai pieprasītāko pakalpojumu), vai arī personas apliecība (eID), kurā aktīvs autentifikācijas sertifikāts (atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai var būt nepieciešams arī aktivizēts e-paraksta sertifikāts), vai arī eParaksta viedkarte ar pieejas kodiem.

     Atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti, tāpēc iesakām iepazīties ar izvēlētā pakalpojuma aprakstu, kas atrodams, uzklikšķinot uz saites, kas iekļauta pakalpojuma nosaukumā.