Aizgādnība / rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

   Pakalpojuma nosaukums

    Aizgādņa iecelšana

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa

 

   Pakalpojuma funkcija

    Aizgādņa iecelšana

 

   Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

–          personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, un tās mantai;

–          personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;

–          promesošas vai pazudušas personas mantai;

–          mantojumam;

–          testamenta izpildīšanai.

    Pakalpojuma rezultāts ir Bāriņtiesas lēmums.

 

    Pakalpojuma saņēmēji

    Fiziska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts

    – Pēc tiesas sprieduma bāriņtiesai pirmajā kārtā par aizgādni jāieceļ aizgādnībā nododamā laulātais vai kāds no tuvākajiem radiniekiem, kā arī jāievēro tās personas pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu.

    – Aizgādnim jābūt vajadzīgām spējām un īpašībām, ko apstiprina bāriņtiesa.

 

    Pakalpojuma normatīvie akti 

–  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

–   Bāriņtiesu likums

–   Administratīvā procesa likums

–   Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra  noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”

–   Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums 

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    –  Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.

    – Tiesas spriedums.

    Lēmuma pieņemšanai Bāriņtiesa var pieprasīt papildus informāciju

 

    Veidlapas

    Iesniegums par aizgādņa iecelšanu

PDF

Word

   Drukāšanai       Aizpildīšanai   

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

     22

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Bezmaksas

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

    Latviešu

    Administratīvais process

    Administratīvais akts ir Bāriņtiesas lēmums

 

    Pārsūdzības iespējas

     Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

    Atgādinājums

    Jā

    Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

    Pakalpojuma dzīves situācija

    Tiesa, tiesību aizsardzība; ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

   Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

   Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

 

    Uz sākumuSkip to content