Koku nozāģēšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 

Pakalpojuma nosaukums Atļauja koku nozāģēšanai
Pakalpojuma turētājs Ilūkstes pilsētas administrācija
Pakalpojuma funkcija Izsniegt atļauju koku nozāģēšanai, izvērtējot situāciju dabā.
Pakalpojuma būtība Gadījumos, kad nepieciešams nozāģēt ārpus meža esošus kokus, kas ir nokaltuši, bīstami vai atrodas būvniecībai paredzētā teritorijā, ir jāsaņem atļauja koku nozāģēšanai.

Pakalpojuma rezultāts ir atļauja koku nozāģēšanai.

Pakalpojuma saņēmēji Fiziska persona

Juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts Zemes īpašnieks vai tā pilnvarota persona
Pakalpojuma normatīvie akti Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums par atļauju koku nozāģēšanai

Iesniegumam pievieno zemes gabala (uz kura atrodas koks) robežu plānu ar noradītu koka atrašanās vietu

 Veidlapas Iesniegums atļaujai par koku ciršanu ārpus meža
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) 20

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu.
Administratīvais process Administratīvais akts ir atļauja koku nozāģēšanai vai tās atteikums
Pārsūdzības iespējas Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas vieta klātienē Ilūkstes pilsētas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

  • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
  • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
  • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30

Tālrunis – 65447850, 29151600

Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu Ilūkstes pilsētas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447
Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu administracija@ilukste.lv

 Skip to content