Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

     Pakalpojuma nosaukums

      Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

 

      Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada pašvaldība

 

      Pakalpojuma funkcija

      Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošana vai atteikšanās no pirmpirkuma tiesībām uz atsavināmo nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

      Pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, ja tās administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.

      Pašvaldība:

     izsniedz izziņu,

     ja pašvaldībai atsavināmais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, 5 darba dienu  laikā tiek izsniegta izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

     vai

       pieņem domes lēmumu,

      ja pirmpirkuma tiesības tiek izmantotas likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai ,pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

      Pakalpojuma rezultāts ir izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības  vai lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

 

     Pakalpojuma saņēmēji

     Fiziska persona

     Juridiska persona

 

      Pakalpojuma saņēmēja apraksts

     Viena no nekustamā īpašuma pirkuma līguma pusēm

 

     Pakalpojuma normatīvie akti

     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

      Pirkuma līguma oriģināls vai notariālā kārtībā apstiprināta kopija

 

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

      5 darba dienas vai 20 dienas

 

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

      Bezmaksas

 

     Pakalpojuma sniegšanas valoda

     Latviešu

 

     Administratīvais process

      Administratīvais akts ir Ilūkstes novada domes izziņa par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām vai lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu no pirmpirkuma  tiesībām

 

    Pārsūdzības iespējas

      Ilūkstes novada domes lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesā Rēzeknes Tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601,.

 

     Atgādinājums

     Ir

 

     Pakalpojuma brīdinājums

     Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

     Pakalpojuma dzīves situācija

     Nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

      Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462275

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65437343

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30,  65475703

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475434

      Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65407909

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462296

 

     Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

      Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

     dome@ilukste.lv

 

     Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

      Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462275

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65437343

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30,  65475703

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475434

      Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65407909

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462296

 

      Pakalpojuma saņemšana pa pastu

      Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

 

      Uz sākumuSkip to content