UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ/TIRGUS IZPĒTĒ

Pasūtītāja nosaukums SIA “Veselības centrs Ilūkste”
Juridiskā adrese Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Reģistrācijas numurs 41503014677
Bankas nosaukums Valsts kase
Bankas kods TRELLV22
Bankas konts LV43TREL918370800200B
Tālrunis 65462455
E-pasts veseliba@ilukste.lv
Interneta mājas lapa www.ilukste.lv
Kontaktpersonas  Vecākā medicīnas māsa Ilona Suitiņa, mob.tel. 22485155; e-pasts: veseliba@ilukste.lv (jautājumos par tehnisko specifikāciju)
Iepirkumu speciālists Maruta Samoviča, mob.tel. 29422035, epasts: veseliba@ilukste.lv (jautājumos par nolikumu)

 

NolikumsSkip to content