INP_2014_18

 Iepirkumi

 

Nolikums   (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos atklātā konkursā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma

[5.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[6.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

[7.] pielikums. Līguma projekts

 [8.] pielikums. Darbu apjomi (.xls)

[9.] pielikums. Peldbaseina un atpūtas centra principiāls plāns (.pdf)

 

 

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content