ORN_2017_03

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

 

Izziņošanas datums 01.08.2017.
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums

Asfaltēšanas darbi

1 pielikums pieteikums

2 pielikums tehniskā specifikācija

3 pielikums finanšu piedāvājums

4 pielikums pretendenta pieredze

5 pielikums apakšuzņēmēju saraksts

6 pielikums apliecinājums

7 pielikums līgums

Iepirkuma ID ORN 2017/3
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197, e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv
Iesniegšanas termiņš 16.08.2017., plkst.10:00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz adresi ornaments@ilukste.lv


Skip to content