INP_2017_11

 Iepirkumi

Nolikums   (.pdf)

Pielikumi (.docx)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma

[5.] pielikums. Curriculum vitae (CV) forma piedāvātajam personālam

[6.] pielikums. Principāla shēma (.pdf)

[7.] pielikums Darbu apjomi (.xlsx)

 

 

 

Аtpakaļ pie saraksta

2016 2015  2014  2013  2012 2011

 

 

 

 Skip to content