Orn_2012_1

Informatīvais paziņojums

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e- pasts: ornaments@e-apollo.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Daudzdzīvokļu mājas  Ilūkstē, Upes ielā 2 siltumnoturības  uzlabošanas pasākumi”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-DMS-11-0320 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/146).

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Upes ielā 2, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 

Iepirkuma priekšmets: būvdarbi – ēkas siltumnoturības paaugstināšanai. 

 Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2012/1 ERAF”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš:  SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 16.07.2012. plkst.11.00.

Nolikumu var saņemt www.ilukste mājas lapā

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena (bez PVN)

Tehniskās specifikācijas

05.07.2012.

16.07.2012. (līdz plkst. 11:00)

līdz

 Ls 100 000

“Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Upes ielā 2, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 

 12.07.2012. Skaidrojums Nr. 1

Kontaktpersona: Lilija Rēķe; tālrunis: 5462157; 28609109 ”.Skip to content