Iepirkumi_2011

Iepirkumi  2011

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782

Paziņojuma datums

Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līguma izpildītājs

Līgumcena bez PVN (Ls)

Lēmuma pieņemšanas datums:

27.12.2011. INP 2011/27 ERAF

“Bebrenes vidusskolas un Bebrenes profesionālās vidusskolas renovācija projekta „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija”ietvaros”

12.01.2012

Grozījumi nolikumi

1.7.1. , 1.8.1.  – mainīts

2.3.3. – izslēgt

23.01.2012Skaidrojums 1

30.01.2012. plkst.11:00 SIA “Jēkabpils PMK” 29554,85 16.01.2012
19.12.2011. INP 2011/26

“Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes 1.vidusskolai”

04.01.2012

Precizēta tehniskā specifikācij

Daļas Nr.1 3. pozīcija

Daļas Nr.3 3. pozicija

16.01.2012. plkst.11:00

SIA “Moris”

SIA “Junona BEP”

A/S “Latgales Piens”

Sandra Samoviča

29554,85 16.01.2012
12.12.2011.

INP 2011/25 KPFI

“Tehniskās dokumentācijas izstrāde projektam „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās””.

3.5.6.; 3.5.7.

23.12.2011. plkst.11:00

     
09.12.2011 INP 2011/24 “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”

20.12.2011. plkst 11:00

Z/S “Mauriņi”

Z/S “Auziņas”

5,20 un 10,00 par 1 km 21.12.2011
11.10.2011 Ilūkstes PII “Zvaniņš” 2011/1 “Pārtikas produktu piegāde bērnu ēdināšanai” 21.10.2011. plkst.16:00      
29.09.2011 INP 2011/23 “Kurināmā  iegāde siltumenerģijas ražošanai Subatē” 10.10.2011. plkst. 11:00 SIA “Osis SE” 12,50 par   1 MWh 14.11.2011
22.09.2011 INP 2011/22 “Šķeldas iegāde kurināmā vajadzībām Subatē” 03.10.2011. plkst.11:00 iepirkums
pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas
iepirkuma tehniskajā specifikācijā
23.09.2011.
22.09.2011 INP 2011/21KPFI “Karstā ūdens sagatavošanas biomasas apkures iekārtas piegāde un uzstādīšana Dvietes pagasta katlumājā projekta „Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas modernizācija” ietvaros” 24.10.2011. plkst 11:00 Iepirkuma procedūra pārtraukta
13.09. 2011

IS vsk.2011/1

Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes Sadraudzības vidusskolai

20.09.2011. plkst.11:00

SIA “FOREVERS”, 40003307535,

Granīta iela 9a,   Rīga,     LV-1057

3291.52 28.09.2011
07.09.2011 INP 2011/20 LŠSP

Jauniešu iniciatīvu centra telpu remontsprojekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Ilūkstē” ietvaros

19.09.2011.

plkst: 11:00

SIA “Svente Holding” 32 777,77 06.10.2011
19.08.2011 INP 2011/19 LŠSP

Jauniešu iniciatīvu centra telpu remonts projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Ilūkstē” ietvaros

30.08.2011.

plkst: 11:00

Iepirkums pārtraukts

05.09.2011
18.08.2011 INP 2011/18 Strēlnieku ielas un Zemnieku ielas brauktuvju rekonstrukcija Ilūkstē

29.08.2011.

plkst:11:00

1.daļa Strēlnieku iela SIA “Ošukalns” 45403003353,

“Ēķengrāve”, Viesītes pagasts

2. daļa Zemnieku iela

SIA “Ošukalns”

31789,56

 

 

 

 

 

419007,21

05.09.2011

 

 

 

 

 

05.09.2011

12.08.2011. INP 2011/17 KPFI Tehniskās dokumentācijas izstrāde projektam „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” 23.08.2011. plkst. 11:00 pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas 
iepirkuma tehniskajā specifikācijā
26.09.2011
11.08.2011. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus “0.4kV GVL rekonstrukcija Pilskalnes ielas posmā no Tirgus ielas līdz Zemnieku ielai” 16.08.2011 līdz  plkst.14.00      
03.08.2011. INKC 2011/1 Malkas iegāde Ilūkstes novada kultūras centram 30.08.2011 pl.10.55 Māris Šaršūns 3000.00 30.08.2011.
27.07.2011 INP 2011/16 ELFLA Pilskalnes ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija

08.08.2011.

plkst:11:00

SIA “Latgales Ceļdaris” 47 713,16 09.08.2011
16.06.2011 INP 2011/15

“Traktora piekabes iegāde”

29.06.2011. plkst.11:00 SIA “Gaboteh” 4 713,12 12.07.2011
07.06.2011 INP 2011/14 ELFLA Pilskalnes ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija

20.06.2011.

plkst:11:00

Iepirkums pārtraukts 25.07.2011
25.05.2011 INP 2011/13 ERAF

Bebrenes vidusskolas un Bebrenes Profesionālās vidusskolas renovācija projekta “Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” ietvaros

22.06.2011.

plkst:11:00

Iepirkuma procedūra pārtraukta 17.06.2011
04.04.2011 INP 2011/12 LŠSP Jauniešu iniciatīvu centra telpu remonts 15.04.2011 plkst:11:00 Iepirkums pārtraukts
01.04.2011 INP 2011/11 Šķeldas iegāde kurināmā vajadzībām 12.04.2011. plkst.11:00. Z/s “Vilciņi” 10 500,00 15.04.2011
30.03.2011 INP 2011/10

Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās

28.04.2011 plkst. 12:00 SIA “Jēkabpils PMK” 639 348,70 26.05.2011
22.03.2011 INP 2011/9 ERAF

Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

04.04.2011 plkst.11:00 SIA “SKA projekts” 17 750,00 13.04.2011
18.03.2011 INP 2011/8

“Būvprojekta, tehniskās dokumentācijas, tehnoloģisko iekārtu specifikācijas izstrāde, autoruzraudzība, atjaunojamo energoresursu izmantošanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu iegāde, uzstādīšana, būvdarbu veikšana  projekta “Siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Ilūkstes novada Subates katlumājā” ietvaros”.

18.04.2011. plkst. 11:00 SIA “Kvēle” 171 017,74 10.05.2011.
16.03.2011 INP 2011/7 Graudu iegāde kurināmā vajadzībām 13.04.2011 plkst:11:00 Iepirkumu procedūra izbeigta bez rezultātiem 15.04.2011
11.03.2011. INP 2011/6

Degvielas  iegāde Ilūkstes novada Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vajadzībām

22.03.2011. plkst.11:00. SIA “Siliņi” 9052,87 01.04.2011
08.03.2011. INP 2011/5

Būvmateriālu piegāde

21.03.2011. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts 24.03.2011
08.03.2011. INP 2011/4 ERAF Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Ilūkstes novada Šēderes ciemā un Ilūkstes pilsētā 06.04.2011 plkst.11:00

Personu grupa:

SIA “Asfaltbūve”

SIA “ARG Sistēmas”

SIA “IxCom”

1.daļa-77878,12

2.daļa-138001,12

3.daļa-146110,76

26.04.2011
03.03.2011. INP 2011/3 Malkas iegāde Ilūkstes novada Subates pilsētas pārvaldes vajadzībām 15.03.2011 plkst:11:00 SIA “Osis SE 6500,00 21.03.2011
01.03.2011. INP 2011/2 ESF “Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ( ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrāde” 14.03.2011 plkst:10:00 Iepirkums pārtraukts 10.05.2011
17.01.2011. INP 2011/1 Kancelejas preču iegāde Ilūkstes novada pašvaldības vajadzībām 28.01.2011 plkst:11:00 .SIA “Pro Line D” 1194,07 31.01.2011.

 

         IepirkumiSkip to content