Apskate

         Objekta apskate iepirkuma Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā“, identifikācijas Nr.”INP 2014/15 KPFI“, ietvaros notiks 22.08.2014., plkst.10:00.


      Pulcēšanās Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, pieteikšanās pa e-pastu: valdis.komuls@ilukste.lvSkip to content