ORN_2014_02

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Logo

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e-pasts:  ornamentsEtailukste.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-13-0076 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/025).

Iepirkuma procedūras nosaukums:„Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma priekšmets:katlu mājas būvniecība un tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2014/2 KF”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 18.09.2014. plkst.11.00.

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkuma procedūrā forma

[2.] pielikums. Piedāvājuma un līguma nodrošinājuma forma pēc būtības

[3.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[4.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[5.] pielikums. Pretendenta veikto darbu saraksta forma

[6.] pielikums. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts

[7.] pielikums. Apakšuzņēmēja un personas uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums

[8.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

[9.] pielikums. Līguma projekts

 

[10.] pielikums Tehniskais projekts (.pdf)

 

AR_ARD_dala

 

GP__BK___dala

 

Katlu_maja_bebrene

 

KM shema

 

Darba apjomi (.xls)

 Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 65462157; 26402197.

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content