Dzejas dienas Bebrenē

Dzejas dienas Bebrenē

     „Pie cilvēkiem eju smaržīgi krāsaino pasauli ieraudzīt”, – tā varētu teikt par Dzejas dienām ar Marijas Baltmanes vārdiem, jo šī tradīcija, kas iedibināta 1965. gadā Jāņa Raiņa 100. dzimšanas dienai par godu, dod iespēju ikvienam dzejniekam iet tautā, lai runātu par cilvēka dvēselei tuvām tēmām. Arī mēs – dzejasmīļi – tikāmies 12. septembrī Bebrenes dzirnavās, lai ieklausītos vietējo dzejnieku domās par dzimto novadu, tā dabu un cilvēkiem, par Latvijas likteni 100 gadu laikā.

     Vandas Krastiņas dabas izjūta lika mums paskatīties savādāk uz apkārtējiem mežiem un laukiem, bet Zeltītes Žaļukas pārdomas par dzimteni un darba vērtībām cilvēka dzīvē deva ierosmi dziļāk ieklausīties dzīves būtībā. Ritas Kļaviņas un Ilonas Jegorovas dzeja „pēc pasūtījuma” atgādināja mums, ka jebkuru pasākumu vai izrādi var atdzīvināt un padarīt neaizmirstamu ar pašu sacerēto dzejas rindu palīdzību. Patiess prieks par Marijas Baltmanes trešo grāmatu „Te manas mājas”, kurā dzejniece runā par savām saknēm un savām debesīm Tēvijā, atklāj savu saldo mīlestības stāstu un vēlējumu Latvijai:

 

„Baltu saules mūžu vēlēsim

domās gaišās un tīrās

Mātei Latvijai”.

 

     Paldies visiem Dzejas dienu pasākuma dalībniekiem par atsaucību, ieinteresētību un atbalstu. Lai rodas jaunas dzejas vārsmas nākamajām Dzejas dienām!

 

Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” padome

FOTOGALERIJA