Uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam publiskā apspriešana

Skip to content