Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!

Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!

     XXVI Vispārējie Dziesmu   un XVI Deju svētki   ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas valsts simtgades  notikumiem, kurā  spilgti izpaudīsies un atbalsosies simtgades  svinību vēstījums ES  ESMU  LATVIJA.  Lai izceltu, ka ikviens  un visi kopā  piedalās  svētku radīšanā, svētku veidotāji  uzsver   trīs  vērtības: Cieņa, Kopība un Tagadnīgums , kas ir šo svētku idejas pamatā. Cieņa pret cilvēku, pret tradīciju un jaunradi, kopā būšana, kas mūs visus vieno,kā arī tagadnīgums un  mūsu laikmetam raksturīgais. Dziesmu svētki   ir kā krāšņs pavediens, kas  vijas caur Latvijas valsts  un cilvēku likteņstāstiem.

   Svētku nedēļā Rīgā ierodās vairāk nekā  43 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju.  No 30.jūnija līdz 8. jūlijam viņi piedalās vairāk nekā 65 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu u.c. koncertprogrammās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs.

     No  mūsu novadu   XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju  svētkos pārstāv     8 tautas mākslas kolektīvi: Šederes pagasta  Lašu koris, Bebrenes pagasta kultūras nama folkloras  kopa „Ritam”, kā arī šajos svētkos  visplašāk pārstāvētās deju nozares  6 deju kolektīvi: Pilskalnes pagasta  vidējās paaudzes  deju kolektīvs,  Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Ance”, jauniešu deju kolektīvs „Labrīt ”, senioru  deju kolektīvs „Ozolzīles” Ilūkstes 1.vidusskolas deju kolektīvs „Ance”,  Dvietes pagasta kultūras nama  vidējās paaudzes  deju kolektīvs „Dviete”. 

     XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku atklāšana notika  1. jūlijā ar tradicionālo Garīgās mūzikas koncertu Doma baznīcā, sekos Svētku dalībnieku gājiens pa Rīgas pilsētas ielām. Ilūkstes  novada tautas mākslas kolektīvi  svētku gājienā  devās kopā ar Sēlijas novadu kolektīviem zem Sēlijas  kultūrvēsturiskā  novada karoga. Krāšņos tautas tērpos ģērbto dalībnieku vairāku stundu ilgais gājiens noslēdzās  ar īpašu Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem veltītu Atklāšanas pasākumu.

     Gatavojoties svētkiem, katrā  Latvijas novadā ir izraudzīti Dziesmu un Deju svētku vēstneši,kas  popularizē   tautas mākslas tradīcijas  un  stāsta  savu   svētku stāstu.Par mūsu novada Dziesmu  svētku vēstnesi ir kļuvis   Šederes pagasta Lašu koris un tā diriģente Maija Žigajeva, kas vada  jaukto kori. Koris, kas   ir bagāts ar   senām  kordziedāšanas  tradīcijām,caur dziesmu, dziedāšanas mīlestību  vieno kopā  vairāku mūsu novada pagastu  dziedātājus. Šederes pagasta Lašu koris svētkos piedalās   Noslēguma koncertā „Zvaigžņu ceļā”,  kas ir svētku nedēļas   kulminācija , kurā 12 000 balsīgs dziedātāju kopkoris Mežaparka Lielajā estrādē sniegs trīs stundu garu koncertu.Noslēguma koncerts pāries Sadziedāšanās naktī, skatītājiem pievienojot arī savas balsis, un turpināsies līdz pat rīta gaismai.

     Folkloras kopa „Ritam” piedalīšanos  svētkos  jau uzsāka  ar dalību Starptautiskajā  folkloras festivālā „Baltika”, kas noritēja Rīgā un dažādās Latvijas pilsētās, kultūrvēsturiskajos reģionos  no 16.- 17.jūnijam,  un  ir  viens no Dziesmu un Deju svētku ieskaņas pasākumiem. Dziesmu un Deju svētku laikā folkloras kopa „Ritam” ar  tautas tradīciju  programmu  piedalījās  folkloras  kopu muzicēšanā Vērmanes dārzā.

     Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs un Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Labrīt” piedalās koncertuzvedumā ”Vēl simts gadi dejai” Arēnā „Rīga”, kur  krāšņā  koncertā izdejos skaistākās  latviešu dejas, kas  ir kļuvušas par apliecinājumu   tautas dejas skaistumam un varenībai.

     Par nozīmīgāko un gaidītāko  deju  nozares  notikumu šajos simtgades Dziesmu un Deju svētkos ir kļuvis  deju lieluzvedums „Māras zeme”. Deju uzveduma   ideja ir  caur  kustību, dejas soli  izstāstīt mūsu Latvijas- Māras zemes   vēsturisko stāstu no vissenākajiem laikiem, kad latviešu ciltis apdzīvo  šo teritoriju, kristietības atnākšanu, mūsu valsts dzimšanu pirms tālajiem simts gadiem, kā arī  nonākt  mūsdienās  un vēstīt  notikumus  ar  dejas tagadnīguma formu. Visi mūsu novada deju  kolektīvi , piedaloties  deju uzvedumā „ Māras zeme”, Daugavas stadionā  kopā ar 17 000 dejotāju caur kustību un tautas dejas soli, caur laukumā izveidoto ornamentu, mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu izstāstīs Latvijas bagāto vēsturi.

     Jāatzīmē, ka Svētku laikā būs iespēja apmeklēt vairāk nekā 65 pasākumus un tiks organizēti arī vairāki bezmaksas pasākumi, ar kuriem iepazīties var programmā

Sandra Stašāne

Ilūkstes novada kultūras centra direktore

 

 


Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!
Lai krāšņi un neaizmirstami Dziesmu un Deju svētki mūsu novada dejotājiem un dziedātājiem!