Visiem pašvaldības dzīvokļu īrniekiem

Visiem pašvaldības dzīvokļu īrniekiem

Visiem pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kuriem ir jāpagarina dzīvokļu īres līgumi, personīgi uz dzīvokļu komisijas sēdi nav jāierodas. Lūdzam iesniegumus par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu Ilūkstes novada pašvaldībai sūtīt uz e-pasta adresi: dome@ilukste.lv vai iemetot papīra veidā  pasta kastē pie pašvaldības vai pagasta ēkas. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 65462501.