Eglainē un Subatē  notiks “Vingrošana dabā”

Eglainē un Subatē  notiks “Vingrošana dabā”

01.07.2021.

 

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”(ESF Nr.9.2.4.2/16/I/058)  pasākumu aktivitātes tiek īstenotas arī  vasaras sezonā. Neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai fiziskajām un garīgajām spējām, katram iedzīvotājam tiek piedāvāta iespēja speciālistu vadībā gūt ne vien teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas veselības stiprināšanai un slimību profilaksei.

 

Šogad 12 nodarbību cikls pasākumā “Vingrošana dabā”  ir norisinājies Pilskalnē un Šēderē, kura noslēgumā 3.jūlijā norisināsies praktiska nodarbība “Uzturs- balsts veselīogam dzīvesveidam”. Veselīga dzīvesveida pamatā ir kustība un atbilstoša ēdienkarte, kas kompleksi stiprina cilvēka organismu un ieņem nozīmīgu lomu slimību profilaksē.

“Vingrošana dabā” 12 nodarbību cikls fizioterapeita vadībā no 5.jūlija norisināsies Eglainē un Subatē. Nodarbību laikā sertificēts fizioterapeits sniegs ieskatu praktiska vingrojumu kompleksa apgūšanā atbilstoši apmeklētāju veselības stāvoklim un spējām. To laikā tiks apgūti vingrojumi muskuļu stiprināšanai, elpošanas sistēmas uzlabošanai un asinsvadu sistēmas stiprināšanai, lai arī mājās, apgūdami pamatus, spētu pastāvīgi veltīt laiku vienkāršām, bet veselībai nozīmīgām aktivitātēm.

Vingrošana notiek dabā Eglainē un Subatē ievērojot arī Covid-19 izplatību ierobežošanas pasākumus līdz šī gada 30.jūlijam. Sliktu laikapstākļu gadījumā nodarbības var notikt telpās. Aicinām dalībniekus nodarbības laikā ievērot vispārējās epidemioloģiskos drošības pasākumus – dezinficējot rokas, ievērojot 2 metrus, izmantojot mutes un deguna aizsegus (telpās).

 

Pakalpojumus sniedz: SIA Veselības centrs “Ilūkste””, SIA “Wilow Med”

 

 

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

 

ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” aktivitātes iedzīvotāju veselības uzlabošanai turpināsies līdz 2023. gadam.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR       (ESF – 85%, Valsts budžeta finansējums – 15 %)

 

 

Attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska