Viesojamies Dvietes muižā

TITULBILDE       „Ilūkstes Novada Vēstis” viesojās Dvietē, Muižas ēkā, kur, pateicoties dvietiešu neatlaidībai un pūlēm, no jauna atdzīvojas vecie mūri, sveču gaismā dzimstot vien šai vietai raksturīgai aurai. Video skatāms ŠEITIntervija lasāma „Ilūkstes Novada Vēstis” 5. septembra numurā.

       „Sveces vecās ēkās rada tādu īpašu, neaprakstāmu noskaņu, un mēs cilvēkiem radām to sajūtu, – kādā patrepē sveci ieliekam, ka tu gribi paskatīties, kas tur ir, un šķiet, ka uz laiku cilvēkus tas citā ādā ietērpj. Un cilvēks ar to mainās, viņš redz, ka vieta mainās, aug, un katrā miestā ir vajadzīgs pa tādai vietiņai, kur cilvēks ieiet tādā kā citā pasaulē. [..] Svarīgākais, lai ēka priecē tagadējos ļaudis un paliek nākamajām paaudzēm – stipra un dzīvot spējīga,” uzsver dvietiete Vanda Gronska.

 

 

1

2

3

4

5