Viesītes novada pašvaldība organizē ideju konkursu „Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”

delisi MG 5433      Ideju konkurss – dāvanu komplekts „Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem” – ir konkurss par visatbilstošāko, vizuāli un saturiski piemērotāko dāvanu komplektu jaundzimušajiem. Pieteikumā konkrēti jāatspoguļo dāvanu komplekta detalizēts apraksts, iekļaujot skices, izmaksas un piedāvājuma izgatavošanas termiņi.

Katrs pretendents drīkst iesniegt vienu vai vairākus piedāvājumus.

Konkursa kopējais budžets ir EUR 484,00, viena dāvanu komplekta vērtība nedrīkst pārsniegt EUR 10,00 (+PVN). Konkursa uzvarētājam ir jāizgatavo 40 dāvanu komplekti.

Konkursa mērķis – iegūt pēc iespējas labāku vizuāli un tehniski izstrādātu ideju „Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem” dāvanas izveidošanai. Izveidot īpašu dāvanu komplektu, lai atbalstītu novada jaunās ģimenes un sveiktu katru simtgadē dzimušo novadnieku.

Konkursa priekšmets – dāvanu komplekta idejas apraksts (idejas skice, estētiskais noformējums, materiāla un izmēru apraksts, kopējo izmaksu tāme); dāvanu komplekta vizuālā identitāte jāsagatavo kā grafisks zīmējums vai datorsalikums uz A4 formāta lapas.

Konkursa darbus vērtēs Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, un piesaistīti eksperti.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 29. septembrim plkst. 14.00 Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā, 1. stāvā, visās pagastu pārvaldēs, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Pēc rezultātu paziņošanas Viesītes novada pašvaldība slēgs līgumu ar konkursa uzvarētāju par 40 dāvanu komplektu izgatavošanu.

Vairāk informācijas var iegūt, sazinoties ar Viesītes novada pašvaldības projektu administratori Lauru Zvirbuli pa tālr.: 26691248 vai rakstot uz e-pastu: laura.zvirbule@viesite.lv. 

 

NOLIKUMS