Svētceļojumā uz Aglonu grupā no Bebrenes dodas arī bērni un cilvēki ratiņkrēslos