Aicinām noskatīties video par tūrisma ceļa „1836” veidošanu Ilūkstes novadā

Aicinām noskatīties video par tūrisma ceļa „1836” veidošanu Ilūkstes novadā

***Šī gada pavasarī un vasarā tiek turpināts darbs pie tūrisma ceļa „1836” izveides, izvietojot Latvijas pierobežā vēl jaunas 100 robežzīmes – ceļa stabiņus. Radot tūrisma ceļu, pulcējāmies Subatē, Šēderes pagastā un Eglainē, lai ne vien paveiktu šo skaisto darbu, bet arī lai katrs ieliktu savu sirdssiltumu vēsturiskā notikumā. Tā ir līdz šim nebijusi iecere, iekļaujot visus pierobežas pagastus, izveidot starptautiski atpazīstamu 1836 kilometru garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai. Tā ir kā simboliska pierobežas izgaismošana un Latvijas samīļošana.
***Aicinām noskatīties video par mūsu novadā notikušajiem pasākumiem ŠEIT.