VID aicina darba devējus līdz 2019. gada 1. februārim iesniegt informāciju par darbiniekiem izmaksātajām summām

VID aicina darba devējus līdz 2019. gada 1. februārim iesniegt informāciju par darbiniekiem izmaksātajām summām

oooValsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka visiem darba devējiem līdz 2019. gada 1. februārim ir jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām 2018. gadā, ja darba attiecības bijušas līdz 2018. gada 31. decembrim.

oooSavlaicīga un korekta šāda paziņojuma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo šie dati tiek izmantoti gada ienākumu deklarācijas sagataves izveidošanai un nodrošina darba ņēmējiem savlaicīgu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas procesu. Proti, ja VID ir laikus saņēmis korektu paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, tad, personai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, šie dati deklarācijā parādīsies automātiski. Papildus norādāma būs tikai tā informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās.

oooŅemot vērā, ka ar 2018. gadu ieviests prognozētais mēneša neapliekamais minimums, kuru aprēķina VID, izmantojot iestādes rīcībā esošos datus, VID aicina darba devējus pārliecināties par neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošajām personām pamatotu un pareizu atspoguļošanu paziņojumos.

 

oooPaziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām[1] iesniedz šādos gadījumos:

  • ja darba attiecības ar personu ir pastāvējušas līdz gada beigām;
  • ja personai izmaksāti ienākumi, kas saistīti ar tās saimniecisko darbību (piemēram, maksāts par kustamā vai nekustamā īpašuma iznomāšanu, izīrēšanu u. c.);
  • ja personai izmaksāti ienākumi, kas nav atbrīvoti no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet no kuriem nodoklis izmaksas vietā nav jāietur (piemēram, ienākumi, ko saņem likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā u. c.);
  • ja personai izmaksāti ar nodokli neapliekamie ienākumi (piemēram, izmaksātas stipendijas, apdrošināšanas atlīdzības u. c.).

 

VID Sabiedrisko attiecību daļa


_________________

[1] Kārtība, kādā paziņojumus par fiziskai personai izmaksātajām summām iesniedz VID un izsniedz ienākuma saņēmējam, noteikta:

– likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;

– Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”;

– Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”.