Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos gaidām tieši Tevi!

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos gaidām tieši Tevi!

      Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi. Ikvienā pasākumā tiek laipni gaidīti bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā, palīdzot rūpēties par savas veselības stāvokli un savas dzīves kvalitāti.

       Projekta ietvaros katrs no īstenotajiem pasākumiem tiek organizēts atbilstoši mērķa grupas interesēm, piesaistot zinošus speciālistus un sagatavojot saistošu programmu. Slimību profilakses pasākumos, kuros medicīnas jomas speciālisti, lektori, viesojas pie Ilūkstes novada iedzīvotājiem, tiek nodrošināta iespēja diskutēt par aktuālajiem jautājumiem dažādās medicīnas nozarēs, izmantojot iespēju gūt īsas profesionāļa ekspreskonsultācijas. Šī gada pirmo 6 mēnešu laikā notikušas diskusijas ar šādiem speciālistiem: psihologu, uztura speciālistu, ar onkologu; savukārt tikšanās ar psihologu visa gada laikā notiek regulāri reizi vai divas reizes mēnesī.

      Veselības veicināšanas pasākumi paredz iedzīvotāju līdzdalību fiziskajās aktivitātēs un radošajās nodarbībās. Pasākumi paredzēti gan jaukta vecuma grupām (nūjošanas festivāls, ģimenes sporta un veselības diena, peldēšanas nodarbības),  gan īpaši bērniem (radošās darbnīcas), jauniešiem (jauniešu festivāls), senioriem (sporta spēles senioriem) un iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām (sporta spēles personām ar invaliditāti). Šogad pavasara laiks bija īpaši aktīvs, un vairākas aktivitātes, paralēli peldēšanas nodarbībām, notika Subatē, Ilūkstē, Eglainē, Bebrenē.  Projekta ietvaros notikušas Sporta spēles senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,” Nūjošanas festivāls” un “Radošās darbnīcas” bērniem. Savukārt “Jauniešu festivāls”, “Olimpiskā diena”, “Ģimenes sporta un veselības diena norisināsies” 2019.gada II pusgadā.

    Slimību profilakses pasākumus 2019.gada I pusgada laikā apmeklējuši  222 iedzīvotāji, savukārt veselības veicināšanas pasākumus – 730 apmeklētāji. Lūdzam sekot līdzi informācijai gan pagastu pārvaldēs (drukātā formā), gan elektroniski – Ilūkstes novada mājaslapā ilukste.lv, lai nenokavētu dalību jaunās diskusijās ar medicīnas speciālistiem un fiziski aktīvos pasākumos draugu un ģimenes lokā.

     Visas diskusijas un pasākumi notiek bez dalības maksas ESF projekta ietvaros ar Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu (Projekta attiecināmās izmaksas 92 958,00 EUR, 85% no attiecināmajām līdzfinansē ESF, 15% -valsts budžeta finansējums).

Ilūkstes novada pašvaldības
Attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska