Veselības centrā „Ilūkste” pieņems bērnu ķirurgs un pediatrs

Veselibas centrs Ilukste        22. augustā no plkst. 16.30 Veselības centrā „Ilūkste” (ķirurga kabinetā Nr. 111) pieņems bērnu ķirurgs Vladimirs Oleinikovs, bet 28. augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00 maksas konsultāciju (EUR 10,00) ģimenes ārsta kabinetā Nr. 112 piedāvās pediatre-neonatoloģe Elita Grunda. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.: 65462455.